Оюутны үйлчилгээ

Сефани МакГрю, Сургуулийн сэтгэл зүйч (зураг дээр биш)

Жейкоб Стейн, Сургуулийн нийгмийн ажилтан (зураг дээр байхгүй)