Оюутны үйлчилгээ

Маржори Франклин, Сургуулийн сэтгэл зүйч (зураг дээр биш)

Йна Уолтерс
Йна Уолтерс, Сургуулийн нийгмийн ажилтан