Оюутны үйлчилгээ

Изабелла Романс, Сургуулийн сэтгэл зүйч дадлагажигч (зураг дээр байхгүй)

Эхвин Уилсон, Сургуулийн нийгмийн ажилтан (зураг дээр байхгүй)