Хэрэгтэй холбоосууд

ANXIETY

 • Сургуульд суурилсан сэтгэлийн түгшүүртэй хүүхдүүдэд туслах: Сэтгэлийн эсрэг ур чадвар, арга техник - Доктор Джонатан Далтон
  https://vimeo.com/371412637/727b98c565

Эцэг эх

 • Эмнэлэг, боловсрол, зан үйлийн асуудлыг хамарсан Үндэсний эцэг эхийн төв.
  http://www.tnpc.com/
 • Авьяаслаг, авьяаслаг хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдийг дэмжих нийгэмлэг
  http://www.gtworld.org/
 • Авьяаслаг хүүхдүүдэд гэртээ болон ангид туслах эх үүсвэрүүд
  http://www.hoagiesgifted.org/
 • Эцэг эх, багш, хүүхдүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй сурах интерактив гарын авлага
  http://www.ldonline.org/
 • Хүүхдээ эрүүл байлгах нөөц
  http://www.kidshealth.org