ATS-ийн шагналууд

 

Үндэсний хөх туузын сургууль 2019, 2012 он

Боловсролын тэргүүний ажилтны Засаг даргын нэрэмжит шагнал 2017, 2018 он

Шилдэг тэргүүний ажилтан шалгаруулах Засаг даргын нэрэмжит шагнал 2016

Виржиниа сургуулийн боловсролын зөвлөлийн тэргүүний шагнал 2013 - 2015 он

Боловсролын тэргүүний ажилтны Засаг даргын нэрэмжит шагнал 2008 - 2012 он

Зориулалтын талаархи бүлгийн ном: Сэмюэл Кейси Картерын зохиосон агуу сургуулийн соёл хэрхэн хүчтэй зан чанарыг бий болгодог (Корвин, Мянган Оакс, Калифорниа) 2011

Тэмдэгтийн үндэсний сургууль, Финалист 2007, 2008 он

Эцэг эхийн оролцооны ахлах сургууль 2006 он

2004 оны үндэсний цэнхэр туузтай сургуулийн цаана хүүхэд үлдээгүй