Ерөнхий мэдээлэл

ATS лого

Сургуулийн цаг

Сургуулийн өдөр 7: 50 am - 2: 40 pm
Эрт суллах хугацаа 12: 20 цаг
Өргөтгөсөн өдрийн хөтөлбөр 7:00 - 7:50, 2:40 - 6:00 цаг
Сургуулийн клуб ба баяжуулалтын дараа 2: 40 - 3: 40 цаг

Чухал дугаарууд:

Үндсэн газар 703-228-6290
Ирц шугам 703-228-6292
Өргөтгөсөн өдөр 703-228-7677
Эмнэлэг 703-228-7676

Сургуулийн хүн ам:

Нийт оюутны элсэлт, PreK-5: 655

Англи хэлийг хоёр дахь хэлний дэмжлэг болгон авдаг оюутнууд, K-5: 34%

Ярьдаг хэл: 24

Цөөнх хүн ам: 66%

Нийт багшлах факультет: 55

Нийт админууд: 2

Магистр болон түүнээс дээш тооны багш нар: 91.5%