Ерөнхий мэдээлэл

унш

Сургуулийн цаг

Сургуулийн өдөр 8: 25 am - 3: 06 pm
Эрт суллах хугацаа 12: 51 цаг
Өргөтгөсөн өдрийн хөтөлбөр 7:00 - 8:25, 3:06 - 6:00 цаг
Сургуулийн клуб ба баяжуулалтын дараа 3: 15 - 4: 15 цаг

Чухал дугаарууд:

Үндсэн газар 703-228-6290
Ирц шугам 703-228-6292
Өргөтгөсөн өдөр 703-228-7677
Эмнэлэг 703-228-7676

Сургуулийн хүн ам:

Нийт оюутны элсэлт, PreK-5: 620

Англи хэлийг хоёр дахь хэлний дэмжлэг болгон авдаг оюутнууд, K-5: 26%

Ярьдаг хэл: 22

Цөөнх хүн ам: 65%

Нийт багшлах факультет: 54

Нийт админууд: 2

Магистр болон түүнээс дээш тооны багш нар: 91.5%