Үзэн ядах газаргүй

Та оюутан, сурган хүмүүжүүлэгч эсвэл гэр бүлийн гишүүн байхаас үл хамааран үзэн ядалт улам даамжирч байгааг зогсоох хэрэгсэл болгон өрөөсгөл, дээрэлхэлтэй тэмцэх үүрэгтэй. No Place for Hate® бол танай сургуулийн олон нийтийн бүх гишүүдэд үүнийг хийхэд туслах бие даасан хөтөлбөр юм.

Эцэг эхийн захидлыг үзэн ядах газар байхгүй:
Амхарик хэл
Араб
English
Монгол
Испанийн

Үзэн ядах амлалт өгөх газар байхгүй:
Амхарик хэл
Араб
English
Монгол
Испанийн