Caps Player, Алекс Овечкин Арлингтон дахь уламжлалт сургуульд зочлов

Кэпс тоглогч Алекс Овечкин Арлингтон уламжлалт сургуулийн хатагтай Флентийн хоёрдугаар ангид зочилж байна.

Хаалттай тайлбарын талаар YouTube-ээр үзэх https://www.youtube.com/watch?v=2oX-LFnil6A&feature=youtu.be.