Мэдээ

ATS үдийн хоолны төлөвлөгөө

Арлингтоны улсын сургуулиуд сургуулийн бүх өдрийн турш ажилтнууд, сурагчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй.

Бидний даалгавар

Бидний зорилго бол Арлингтон Уламжлалт сургуулийн бүх сурагчдад хүүхэд бүр хариуцлагатай, үр бүтээлтэй байдлаар суралцах бүхий л бүтэц зохион байгуулалтыг бий болгох бөгөөд ингэснээр оюутан бүр өөрийн чадавхид хүрч, насан туршдаа суралцаж, хувь нэмрээ оруулах болно. бидний олон янз, өөрчлөгдөж буй энэ дэлхийн анхаарал халамжтай гишүүн юм.

Бидний даалгавар

Бидний зорилго бол Арлингтон Уламжлалт сургуулийн бүх сурагчдад хүүхэд бүр хариуцлагатай, үр бүтээлтэй байдлаар суралцах бүхий л бүтэц зохион байгуулалтыг бий болгох бөгөөд ингэснээр оюутан бүр өөрийн чадавхид хүрч, насан туршдаа суралцаж, хувь нэмрээ оруулах болно. бидний олон янз, өөрчлөгдөж буй энэ дэлхийн анхаарал халамжтай гишүүн юм.