АТС PTA

атс-пта

ATS-ийн эцэг эхийн багш нарын холбоо нь Арлингтоны уламжлалт сургуулийн сурагчдын боловсролд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. PTA нь сургуулийн дараахь баяжуулах хөтөлбөрүүдийг санал болгодог, сургуулийн соёлын чуулганыг ивээн тэтгэдэг, эцэг эхийн боловсролын үдшийг зохион байгуулж, Уншлагын сорилт болон дараагийн Уншлагын багт наадам зэргийг янз бүрийн хэлбэрээр дэмждэг. Мөн PTA нь PTA лавлах ба жилийн номыг боловсруулж хэвлүүлдэг.

PTA нь ATS-ийн багш, ажилтнуудын боловсролын боломжийг сайжруулахын тулд өөрсдийн хийж буй хөтөлбөрийг илүү нарийвчлан харуулдаг өөрийн вэбсайтыг хөтөлдөг.

PTA вэб хуудсанд зочилж үзнэ үү http://www.atspta.org