Унших / Хэлний урлаг

@ATS_Бидэлж үзэх

унших өрөө

ATS унших өрөө

@ats_readingroom
RT @ MyRedCooper: Жэйкобын шат дахь Хэт их хүн амтай шүлэг дээр үндэслэсэн А-аас Я хүртэлх нэг шүлэг. Хүүхдүүддээ үргэлж сэтгэгдэл төрүүлдэг…
Нийтэлсэн 12 сарын 22, 7-ний өдрийн 43:XNUMX PM
                    
унших өрөө

ATS унших өрөө

@ats_readingroom
RT @LRobbTeacher: Шүүмжтэй уншиж, санаагаа холбож, үнэлж чадахгүй байх нь мэдээ, бичиг үсэг үл мэдэх, худал хуурмаг, хуйвалдааныг тэвчихэд хүргэж болзошгүй юм.
10-р сарын 21-ны өдөр, 3 цагт нийтлэгдсэн
                    
дагаарай