Хариуцлагатай анги

хариу үйлдэл үзүүлэх анги

ATS дээр бид ашигладаг Хичээлийн хариуцлагатай хандлага багшлах. Хариуцлагатай сурган хүмүүжүүлэгчид нийгмийн болон академик сургалтын хөтөлбөрүүд адилхан чухал гэж үздэг. Хүүхдүүд юу сурч байгаагаас дутахгүй хэрхэн суралцах нь чухал бөгөөд танин мэдэхүйн хамгийн том өсөлт нь нийгмийн харилцан үйлчлэлээр явагддаг гэдэгт бид итгэдэг. Ангийн хамт олны хувьд бид хүн бүр сурч, аюулгүй байдлыг мэдэрч, өөрийн харьяалал, ач холбогдлыг мэдэрч, хөгжилтэй байх орчинг бүрдүүлэх болно. Суралцах, хамтран ажиллах, хариуцлага хүлээх, өрөвдөх сэтгэл, өөрийгөө хянах нийгмийн ур чадвар нь сургалтын үр дүнтэй орчныг бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болох нь тогтоогдсон бөгөөд сурагчдын амжилтыг нэмэгдүүлнэ.