Support Team

Зураг УдахгүйЛукретиа Гловер

Математикийн дасгалжуулагч

 

 

 

 

Wexler

Тони Векслер

Унших / хэлний урлагийн багш

 

 

 

 

 

Конжелио

Жилл Конгелио

Унших / хэлний урлагийн багш

 

 

 

 

 

БайхМари Хон

Мэдээллийн технологийн зохицуулагч

 

 

 

 

 

ПипкеНатан Пипке

Сургуулийн тестийн зохицуулагч

 

 

 

 

MetzВиктория Мец

Хоёр хэлтэй гэр бүлийн мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

Зураг Удахгүй

Заяа Кофлин

Хоёр хэлтэй гэр бүлийн мэргэжилтэн