Người học tiếng Anh (EL)

Không phải hình ảnh: Stephanie Byrne, Giáo viên, Cynthia Long, Giáo viên, và Jannette Mason, Giáo viên

Monica Hirschberg
Monica Hirschberg, Giáo viên
Allison Nowak
Allison Nowak, Giáo viên
Rista Brown
Rista Brown, Phụ tá
Matt Carey
Matt Carey, Phụ tá
Victoria Metz
Victoria Metz, Liên lạc gia đình song ngữ

@ATS_ESOL

ATS_ESOL

ATS ESOL / HILT

@ATS_ESOL
@MyRedCooper @perezartlove Trông tuyệt vời!! Rất vui vì tôi không gây ra bất kỳ thiệt hại vĩnh viễn nào!
Xuất bản ngày 11 tháng 19 năm 7 47:XNUMX chiều
                    
ATS_ESOL

ATS ESOL / HILT

@ATS_ESOL
@SamKlein_ESOL @dulceAPS Các S của chúng tôi đã rất vui mừng khi tìm hiểu tất cả về Mexico từ Dulce! Cảm ơn một lần nữa @dulceAPS!
Xuất bản ngày 19 tháng 17, 6 54:XNUMX CH
                    
Theo