Hành vi

Hành vi tại Trường truyền thống Arlington

Hành vi 1

Trường Truyền thống Arlington nuôi dưỡng sự phát triển của cả trẻ em. Với Trường Công lập Arlington, chúng tôi cam kết nuôi dưỡng sự phát triển trí tuệ, thể chất, tinh thần và tình cảm xã hội của tất cả học sinh trong môi trường học tập lành mạnh, an toàn và hỗ trợ. Do đó, ATS tạo ra một cộng đồng toàn trường thông qua các Nguyên tắc và Thực hành của Lớp học Đáp ứng (Responsive Classroom®). Mỗi giáo viên đều nhấn mạnh sự phát triển của các kỹ năng học tập và hành vi trong một môi trường học tập đáp ứng nhu cầu và sức mạnh phát triển. Trong lớp học, giáo viên tạo điều kiện cho một cộng đồng lớp học tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ, thiết lập mục tiêu và cơ hội cho học sinh học các năng lực xã hội và tình cảm như: hợp tác, quyết đoán, trách nhiệm, đồng cảm và tự chủ và tập hợp các năng lực học tập: tư duy học thuật , sự kiên trì, chiến lược học tập và hành vi học tập. Tóm lại, ATS cung cấp một bầu không khí học tập nơi học sinh cảm thấy an toàn và được hỗ trợ trong khi học các hành vi lành mạnh suốt đời mà các em có thể tiếp tục trong suốt cuộc đời.