Huấn luyện viên toán

Inga Schoenbrun
Inga Schoenbrun, Giáo viên

@ATS_Math

ats_math

Inga Schoenbrun

@ats_math
ATS Stars tham gia vào việc thu thập, sắp xếp và trình bày dữ liệu! Tiếng nói và sự lựa chọn của học sinh dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc hơn. @ATS_Davies @APS_ATS @APSMath https://t.co/c57M94MBw2
Xuất bản ngày 22 tháng 21 năm 4 01:XNUMX PM
                    
ats_math

Inga Schoenbrun

@ats_math
RT @ATSlibrary: Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng thông báo về thử thách đọc sách mùa hè của chúng tôi: Người đọc ATS đang di chuyển! Rất vui khi thấy học sinh của chúng tôi…
Xuất bản ngày 08 tháng 21, 12 43:XNUMX sáng
                    
ats_math

Inga Schoenbrun

@ats_math
RT @FairfaxCountyPD: #CÒN THIẾU KẾT THÚC JUVENILE: 12 năm Aaliyah Shabazz được nhìn thấy lần cuối vào lúc 6:30 chiều tại 1800 blk của Cameron Glen Dr ở Reston. Bà ấy…
Xuất bản ngày 07 tháng 21, 3 02:XNUMX sáng
                    
Theo