Không có nơi cho các hoạt động căm thù

CÁC CAM KẾT

ATS không có chỗ cho lời cam kết thù hận

Cam kết Không có Nơi để Ghét® của nhân viên và sinh viên ATS.
(Xin lưu ý, bạn phải đăng nhập vào Google bằng thông tin đăng nhập APS của học sinh để xem trình chiếu này.)


CÂU HỎI CỘNG ĐỒNG ATS

Sau một năm dài đầy thay đổi và thích nghi, chúng tôi tại ATS đã có cơ hội để thể hiện bản sắc của lớp học bằng cách tạo ra Mền cộng đồng. Chăn bông của mỗi lớp học thể hiện bản chất đa dạng của cộng đồng trường học của chúng ta. Chúng tôi sẽ không thể chứng kiến ​​những thành công như vậy trong năm nay nếu không có sự hợp tác, phản ánh nội tâm và rất nhiều sáng tạo. Chúng tôi rất vui mừng được treo những chiếc mền này trong các hội trường của tòa nhà mới của chúng tôi và tiếp tục phát triển như một ngôi trường Không có Nơi cho Sự Ghét®.