Không có chỗ cho sự căm ghét

Cho dù bạn là sinh viên, nhà giáo dục hay thành viên trong gia đình, bạn đều có vai trò trong việc chống lại sự thiên vị và bắt nạt như một biện pháp để ngăn chặn sự leo thang của sự căm ghét. No Place for Hate® là một chương trình tự định hướng giúp tất cả các thành viên trong cộng đồng trường học của bạn thực hiện điều đó.

Không có chỗ cho những lá thư cha mẹ căm thù:
Amharic
tiếng Ả Rập
Tiếng Anh
Tiếng Mông Cổ
Tiếng Tây Ban Nha

Không có chỗ cho lời cam kết thù hận:
Amharic
tiếng Ả Rập
Tiếng Anh
Tiếng Mông Cổ
Tiếng Tây Ban Nha