Holly Beglinger

Holly Beglinger
Trợ lý mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

Nền tảng chuyên nghiệp
Tôi có bằng cử nhân chuyên ngành Dinh dưỡng và bằng cử nhân Tâm lý học tại Đại học Southern Illinois.

Lợi ích cá nhân
Bơi lội, làm vườn, nấu ăn và dinh dưỡng.

Kết nối văn học
Tôi luôn yêu thích loạt phim thiên nhiên dành cho trẻ em của Suzanne Tate.