Rex Godwin

Rex Godwin

 

 

 

 

 

 

 

Rex Godwin
Lớp 2 Teacher

Nền tảng chuyên nghiệp
Giảng dạy từ năm 1993. Cử nhân Kinh tế và Quản lý Tài chính tại Đại học Công giáo. Thạc sĩ Giáo dục của Đại học Marymount, được chứng nhận dạy lớp 8 PK.

Lợi ích cá nhân
Gia đình, thể thao, đọc sách và nghệ thuật.

Kết nối văn học
Những cuốn sách yêu thích của tôi là “Trang web của Charlotte” và bộ truyện Harry Potter. Tôi thích cách những cuốn sách này đã truyền cảm hứng cho trẻ em đọc.

Khóa học

  • Ngữ Văn - Lớp 2
  • Đọc - Lớp 2
  • Nghiên cứu xã hội - Lớp 2
  • Toán - Lớp 2
  • Khoa học - Lớp 2
  • Chủ nhiệm - Lớp 2