Toni Wilson

Toni Wilson
Giáo viên giáo dục đặc biệt
Mẫu giáo

Vai trò
Là một giáo viên Mẫu giáo, tôi là người ủng hộ trẻ nhỏ. Mục tiêu của tôi là tạo ra một môi trường an toàn, ấm áp và thú vị, nơi trẻ em có thể học hỏi thông qua khám phá cũng như hướng dẫn trực tiếp. Điều quan trọng là mọi đứa trẻ phải có thời gian để làm việc độc lập, cũng như làm việc theo nhóm nhỏ và lớn.

chuyên nghiệp
Tôi theo học Đại học New York để học đại học. Tôi học chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Đặc biệt và Tâm lý học. Đối với chương trình sau đại học, tôi đã theo học Cao đẳng Sư phạm, Đại học Columbia và lấy bằng Thạc sĩ về Văn học. Tôi đã dạy ở New York, Connecticut và bây giờ ở Virginia. Tôi không thể tin rằng tôi đã dạy hơn mười hai năm!

Lợi ích cá nhân   
Tôi thích ở bên ngoài. Đại dương là một trong những nơi yêu thích của tôi. Tôi thích lặn và cố gắng đi nhiều nhất có thể. Tôi cũng thích đọc sách và nấu ăn.