Hội PTA ATS

ats-pta

Hiệp hội Giáo viên Phụ huynh ATS là một đối tác không thể thiếu trong việc giáo dục học sinh Trường Truyền thống Arlington. PTA cung cấp các chương trình bồi dưỡng sau giờ học, tài trợ cho các buổi họp mặt văn hóa toàn trường, sắp xếp các đêm giáo dục cho phụ huynh, và hỗ trợ theo nhiều cách khác nhau trong Thử thách đọc và Lễ hội đọc sau đó. PTA cũng biên soạn và xuất bản Thư mục PTA và Niên giám.

PTA duy trì trang web riêng của mình mô tả đầy đủ hơn chương trình mà họ thực hiện để nâng cao cơ hội giáo dục do giáo viên và nhân viên ATS cung cấp.

Vui lòng truy cập trang web của PTA tại http://www.atspta.org