Giờ Mã

Giờ Mã

Trang web Hour of Code: https://code.org/learn

Hour of Code là gì?

Hour of Code là một sự kiện thường niên được thiết kế để thu hút trẻ em quan tâm và hào hứng với việc viết mã bằng cách dành một giờ để tạo mã của riêng chúng. Tìm hiểu thêm về Giờ mã tại http://code.org/about.

Ngày diễn ra sự kiện:

Năm nay, Hour of Code sẽ diễn ra từ ngày 7-13 tháng 2020 năm XNUMX - nhưng bạn có thể sử dụng các liên kết và hướng dẫn này bất cứ lúc nào, không chỉ trong sự kiện Hour of Code.