Thử thách đọc sách mùa hè

ATS Summer Reading Challenge đã được gửi về nhà cho học sinh vào ngày cuối cùng của năm học. Học sinh nên mang theo Bài thi Đọc đã hoàn thành của mình đến trường vào ngày 3 tháng 2019 năm XNUMX. Nếu bạn đặt nhầm Bài thi Đọc của mình, nó có thể được in lại bằng hai liên kết bên dưới.

Thử thách đọc sách mùa hè - Phần 1
Thử thách đọc sách mùa hè - Phần 2