Giáo dục nhận thức chung

Common Sense School 2021-2023 với dấu kiểm trong vòng tròn màu xanh lá cây

Common Sense Education hỗ trợ các trường K-12 các nguồn tài nguyên miễn phí, kịp thời và dựa trên nghiên cứu để giảng dạy trong thời đại kỹ thuật số. Chúng tôi tin rằng việc học các kỹ năng sống kỹ thuật số là điều cần thiết để học sinh phát triển trong thế giới ngày nay, và tất cả học sinh cần được tiếp cận để học những kỹ năng này. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp miễn phí các tài nguyên về quyền công dân kỹ thuật số của mình, sẵn sàng cho bất kỳ nhà giáo dục nào cắm vào giáo án ngày mai. Các tài nguyên cốt lõi của chúng tôi bao gồm Giáo trình Công dân Kỹ thuật số K-12 toàn diện, các bài đánh giá tổng hợp về các công cụ edtech phổ biến nhất và mới nhất và lời khuyên của chuyên gia về cách sử dụng các công cụ đó hiệu quả nhất trong lớp học. Hơn nửa triệu nhà giáo dục ở gần một nửa số trường K-12 Hoa Kỳ sử dụng tài nguyên của chúng tôi để dạy trẻ kỹ năng sống kỹ thuật số. Chúng tôi rất vui khi tiếp tục tăng con số đó để tất cả trẻ em của chúng ta có thể phát triển trong thời đại kỹ thuật số.

Common Sense là tổ chức phi lợi nhuận độc lập hàng đầu chuyên giúp trẻ em phát triển trong thế giới truyền thông và công nghệ. Hàng ngày, Common Sense hỗ trợ cha mẹ, giáo viên và các nhà hoạch định chính sách bằng thông tin không thiên vị, các công cụ đổi mới và lời khuyên đáng tin cậy để hỗ trợ sức khỏe kỹ thuật số của trẻ em. Để xem tất cả các tài nguyên của Common Sense Education, hãy truy cập https://www.commonsense.org/education.